Kil 1981

Släktföreningen Pemers första släktträff hölls i Närhetens kyrka i Kil lördagen den 2 maj 1981 med omkring 180 deltagare. Den inleddes med orgelmusik och sång av Beata Maria Pemer-ättlingen Bengt Olofsson och hans hustru Gunilla. Sedan gick ordet över till Christina Dalhede, Bengts kusin och släktföreningens stora initiativtagare, som hälsade alla mötesdeltagare välkomna. Olika grenar av släkten presenterades, liksom styrelsen, valberedningen och revisorerna.

Teol dr Frej Alsterlind höll föredrag om händelser som utspelat sig i Kils-bygden under 1700- och 1800-talen, Selma Lagerlöfs berättelser och herrgården Apertin. Centralt i föreläsningen förekom meningen ”prästen fanns i Kil”, vilket syftade på Edvard Emil Ekström, som Alsterlind genom en marginalanteckning av författarinnan själv har identifierat som den verklige förebilden för Gösta Berling.

Alsterlind publicerade uppgiften i tryck fem år senare, 1986, i nummer 38 av kamratföreningens vid läroverket i Karlstad tidskrift ”Fårbenet”. Då detta var så långt som fem år innan uppgiften publicerades i tryck finns möjligheten att detta kan ha varit första gången han framförde den någorlunda offentligt. Men det nådde inte ut i världen den gången.

Efter lunchuppehåll blev det ett Pemer-”rally” i bygden med ett 30-tal bilar. Uppehåll gjordes vid Frykens södra strand, den gamla kyrkplatsen vid Apertin och vid herrgården, varvid Frej Alsterlind gav ytterligare glimtar från Kil.

Eftermiddagens program innehöll ett föredrag av Christina Dalhede om hennes forskningar bland Pemer-ättlingar och om några av de resultat som de lett till, bland annat släktmötet i Kil.
Efter föredraget följde intervjuavsnitt, i vilket ett flertal ättlingar och ingifta deltog, bl a Gunnar Barke, Bo Pemer, Björn Rosendal, Viktor Olsson, Lars Nilsson, bröderna Erixon och äldste deltagaren, 80-årige Nils Lindås.
Släktmötet avslutades med helgmålsbön i kyrkan, och på kvällen hölls öppeet hus med 70-talet gäster hos Ann-Will och Allan Olofsson, vilka tillika med Ebba och Hilding Pemer fungerat som värdpar vid släktmötet.

Anm. Föreningens nuvarande de facto genealogiskt ansvarige Anders Pemer II, kom aldrig till skott och fick tillfälle att höra ljudupptagningen från släktträffen förrän 2021. Jag upptäckte Ekströms roll som Gösta Berlings förebild i början av 2000-talet och läste på mycket om saken, då jag just då inte hade blivit helt säker på om Ekström möjligen var Pemer-ättling. Det var hans morfars mor Anna Strömborg, som visade sig inte ha varit dotter till Elisabeth Pemer och Anders Strömborg i Karlstad, utan till den skeppare Sven Strömborg, som sannolikt var en bror till nämnde Anders. Denna Anna Strömborg och Elisabeth Pemers båda kända vuxna barn Anders Vinge och Christina Strömborg förekom en hel del som dopvittnen vid varandras barndop.