Om oss

SLÄKTFÖRENINGEN PEMER – VAD ÄR DET?

SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

Grundades den 23 februari 1981 i Göteborg

Till minne av den äldste kände stamfadern
NICOLAUS PEMER
vilken efter en lång verksamhetsperiod i Augsburg i Sydtyskland fick sin viloplats i Kreuzgang i St. Anna-kyrkan där, den 23 februari 1610.

3 Rådhusaet i Augsburg

Medlemmar i handelsfamiljen Pemer var bosatta i sydtyska Augsburg. Det tidiga sextonhundratalets Rådhus med dess Gyllene Sal ersatte det gamla rådhuset. I både det gamla och det nya rådhuset deltog familjemedlemmar i verksamheten

Foto: Allan Dalhede, Göteborg