Om oss

SLÄKTFÖRENINGEN PEMER
grundades den 23 februari 1981 i Göteborg
till minne av den då äldste kände stamfadern
NICOLAUS PEMER
som efter en lång verksamhetsperiod i Augsburg i Sydtyskland fick sin viloplats i korsgången i St. Anna-kyrkan där, den 23 februari 1610.

3 Rådhusaet i Augsburg

Medlemmar i handelsfamiljen Pemer var bosatta i sydtyska Augsburg. Det tidiga sextonhundratalets Rådhus med dess Gyllene Sal ersatte det gamla rådhuset. I både det gamla och det nya rådhuset deltog familjemedlemmar i verksamheten

Foto: Allan Dalhede, Göteborg

STYRELSE
Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Ordförande:                  Stefan Wickberg, Västra Ämtervik  
Vice ordförande:           Mats Pemer, Stockholm
Mötesarrangör:             Hans Rosendahl, Borlänge
Bitr. mötesarrangör:     Åsa Stenqvist, Stockholm
Skattmästare:                Mia Karlsson, Västerås
Skrifvare:                      Eva Rosendahl, Stockholm
Arkivförvaltare:            Ingrid Kaijser, Stockholm

Suppleanter:
Vice arkivförvaltare:    vakant
Vice skattmästare:        Per Reinholdsson, Mariefred
Vice skrifvare:              Anders Pemer II, Grödinge
v. vice skrifvare:           Karin Wiman, Karlstad