Medlemskap

MEDLEMSKAP I SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

VEM KAN BLI MEDLEM?
Alla ättlingar till ´Huset´Pemer, ättlings make/maka/sambo, adoptivbarn.

VILKEN NYTTA HAR MAN AV ATT BLI MEDLEM?
Inbjuds att delta i Släktmöten på för släkten historiska platser
Får Släktföreningens skrift Pemer-Nytt. Årsskrift för Släktföreningen Pemer, samma år som släktmötet hålls, f.n. vartannat år i september.
År utan släktmöte kommer Medlemsbladet ut per mail eller post

HUR BLIR MAN MEDLEM?
1. Genom att anmäla sitt intresse till SLÄKTFÖRENINGEN PEMER:s ordförande och skrifvare och till dem skriftligt styrka sitt släktskap. Hämta Anmälningsblankett, fyll i och skicka in till Mia Karlsson, Johanneshöjden 4, 722 19 Västerås, miakarlsson8@gmail.com
2. Betala den årliga medlemsavgiften till Släktföreningen Pemers
postgirokonto nr 33 35 09 – 8