Medlemskap

MEDLEMSKAP I SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

VEM KAN BLI MEDLEM?
Alla ättlingar till ’Huset’ Pemer, ättlings make/maka/sambo, adoptivbarn.

VILKEN NYTTA HAR MAN AV ATT BLI MEDLEM?
Inbjuds att delta i släktmöten på för släkten historiska platser
Får Släktföreningens skrift Pemer-Nytt. Årsskrift för Släktföreningen Pemer, samma år som släktmötet hålls, f.n. vartannat år i september.
År utan släktmöte kommer Medlemsbladet ut per mail eller post.
Får tillgång till hemsidans kommande medlemsavdelning.

HUR BLIR MAN MEDLEM?
1. Genom att anmäla sitt intresse till Släktföreningen Pemers ordförande och skrifvare och till dem skriftligt styrka sitt släktskap.
Hämta Anmälningsblankett, fyll i och skicka in till Mia Karlsson, Johanneshöjden 4, 722 19 Västerås, miakarlsson8@gmail.com
2. Betala den årliga medlemsavgiften 250 kr till Släktföreningen Pemers
plusgirokonto nr 33 35 09 – 8

Har du allra först haft kontakt med Anders Pemer, Grödinge (anders@pemer.net), och ni redan har rett ut hur din linje från släkten ser ut, är den dock känd för föreningen den vägen.

MEDLEMSAVGIFTER
i Släktföreningen Pemer Plusgirokonto nr 33 35 09–8
inbetalas varje år i samband med det årliga utskicket till medlemmarna i augusti/september

250 kr för medlem, 50 kr för familjemedlem
30 kr för studerande över 18 år med egen adress
0 kr för barn och ungdom under 18 år

Gåvor mottages med tacksamhet