Linjer i föreningen

SLÄKTLINJER INOM SLÄKTFÖRENINGEN PEMER

Alla medlemmar i Släktföreningen relateras till någon eller några av nedanstående rödmärkta släktlinjer

Sara Pemer                     ∞ Jean Martinsson Frumerie
Nicolas IV Pemer         1∞ Christina Johansdotter Dreijlich 
                                      2∞ Brita Michelsdotter Lindberg
Johan Pemer                  ∞ Anna Clementsdotter Ekeroth
Robert I Pemer             ∞ Anna Elisabeth Huberins
(1∞)
                                      2∞ Johan Moback
Hedvig Euphrosina Pemer
David Niclas I Pemer  1∞ Brigita Helena Örneberg (skilda)
                                      2∞ Ebba Elizabeth Belfrage
1.  Robert II Pemer      1∞ Anna Maria Boman
                                      2∞ Florentina Sundberg
1. Anna-Lisa Pemer       ∞ Petter Öberg
1. Margeta Pemer          1∞ Anders Jonsson
                                            Per Ersson 
2. Christina Pemer        1∞ Jacob Mauritz Rouppe 
                                       2∞ Sven Algotsson Deijenberg
2. Beata Maria Pemer    ∞ Lars Ersson Tollstad
2. David Niclas II Pemer ∞ Stina Ersdotter: 
            David Niclas III Pemer       
            Sven Hendrik Pemer  
              Erik Petter Pemer   
              Carl Gustaf Pemer
2. Charlotta Pemer            ∞ Olof Olsson