Verksamhet

Släktföreningen Pemer är en ideell, opolitisk förening, som har till syfte att:
Verka för sammanhållning inom släkten
Tillvarata gemensamma släktintressen
Föra ett fullständigt och korrekt släktregister
Utföra forskningar i släktens historia
Förvara släkthandlingar
Ge glimtar från forskningsarbete
Anordna släktträffar på för släkten historiska platser


Enligt släktmötesbeslut i Karlstad den 30 september 2000 bedrivs genealogisk forskning i Släktföreningen Pemers regi till och med 1860.
De flesta kan i regel knyta an till den tiden via egen eller andras forskningar. Vid Släktföreningens grundande 1981 hade omfattande forskningar fram till nutid genomförts av flera privatpersoner, vilket bildade underlag för medlemsrekrytering till Släktföreningen.

Numera bedriver dock föreningens de facto ”genealogiske ansvarige” Anders Pemer II forskning på ”det kompletta trädet” (så komplett det nu kan bli) ända fram till nu levande ättlingar.


Finnåkers bruk

På Finnåkers bruk i Fellingsbro socken utanför Arboga, ett av Louis De Geers bästa järnbruk, var Nicolaus III Pemer verksam under 1640–1650-talen. Finnåkers bruk besökte vi 1982, och kommer att återvända 2025.
Finnåkers brukspark. Foto: Allan Dalhede, Göteborg