Pemer-Nytt

PEMER-NYTT

Utkommer samma år som släktmöte hålls, för närvarande vartannat år. Pemer-Nytt är en del i Släktföreningens verksamhet och bidrar till att sprida information om kommande händelser i föreningen, delge uppgifter om släktens historia inom dess olika grenar under olika generationer, på olika orter i och utanför Sverige.

Vinjettbilden på PEMER-NYTT är tecknad av Heimatpfleger Robert Pfaud (†) och föreställer husen på Kappeneck 17 i Augsburg, som Nicolaus I Pemer och hans hustru Judith Maistetterin ägde från 1590-talet och framåt. Huset har restaurerats vördsamt och står idag under Denkmalschutz.