Senaste nytt

SENASTE NYTT

NÄSTA SLÄKTMÖTE
Äger rum i Falun helgen 18-19 september.
Samling vid Fisktorget i Falun 11.00, resten av lördagens program på Trollnäs i Svärdsjö, där vi har förbokat övernattningsplatser.
På söndagen besök vid Falu koppargruva.
Anmälningsblankett.

MEDLEMSAVGIFTER
i Släktföreningen Pemer Postgirokonto nr 33 35 09–8
inbetalas varje år i samband med det årliga utskicket till medlemmarna i augusti/september

150 kr för medlem, 50 kr för familjemedlem
30 kr för studerande över 18 år med egen adress
0 kr för barn och ungdom under 18 år
0 kr för vuxen över 80 år

Gåvor mottages med tacksamhet

STYRELSE
Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Ordförande:                  Stefan Wickberg, Västra Ämtervik  
Vice ordförande:           Mats Pemer, Stockholm
Mötesarrangör:             Hans Rosendahl, Borlänge
Bitr. mötesarrangör:     Åsa Stenqvist, Stockholm
Skattmästare:                Mia Karlsson, Västerås
Skrifvare:                      Eva Rosendahl, Stockholm
Arkivförvaltare:            Ingrid Kaijser, Stockholm

Suppleanter:
Vice arkivförvaltare:    vakant
Vice skattmästare:        Per Reinholdsson, Mariefred
Vice skrifvare:              Anders Pemer II, Grödinge
v. vice skrifvare:           Karin Wiman, Karlstad