Senaste nytt

SENASTE NYTT
NÄSTA SLÄKTMÖTE ÄGER RUM
Preliminärt helgen den 18 – 19 september 2021, i Falun.

MEDLEMSAVGIFTER
i Släktföreningen Pemer Postgirokonto nr 33 35 09–8
inbetalas varje år i samband med det årliga utskicket till medlemmarna i augusti/september

150 kr för medlem, 50 kr för familjemedlem
30 kr för studerande över 18 år med egen adress
0 kr för barn och ungdom under 18 år
0 kr för vuxen över 80 år

Gåvor mottages med tacksamhet

STYRELSE
Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Ordförande:                  Stefan Wickberg, Västra Ämtervik  
Vice ordförande:           Mats Pemer, Stockholm
Mötesarrangör:             Hans Rosendahl, Borlänge
Bitr. mötesarrangör:     Åsa Stenqvist, Stockholm
Skattmästare:                Mia Karlsson, Västerås
Skrifvare:                       Eva Rosendahl, Stockholm
Arkivförvaltare:            Sofia Pemer, Umeå

Suppleanter:
Vice arkivförvaltare:          Anders Pemer J:r, Grödinge
Vice skattmästare:             Per Reinholdsson, Mariefred
Vice skrifvare:                    Anders Pemer J:r, Stockholm
v. vice skrifvare:                  Karin Wiman, Karlstad