Publikationer

Pemer-Nytt. Medlemsblad för Släktföreningen Pemer 1-16. 1981–
PEMER-NYTT. Årsskrift för Släktföreningen Pemer. Årgång  1-11 
(fr.o.m. 2001 endast de år det hålls släktmöte)
Medlemsblad för Släktföreningen Pemer 2001–
(de år det inte hålls släktmöte)

Christina Dalhede, Invandrare som resurs. 1540–1820.
Bland-Européer och handelsfamiljer i Europa och Sverige. Kontakter, Krediter, Kultur. EN TIDIG EUROPAMARKNAD 1. Preindustrial Research Group, Göteborg 2009.
Christina Dalhede, Familjer, Förbindelser, Krediter, Kultur. 1540–1820. DVD. EN TIDIG EUROPAMARKNAD 2. Preindustrial Research Group, Göteborg 2009. (Finns på insidan av bakre pärmen i plastfodral vol 1)
PRESSRELEASE om boken Invandrare som resurs. 1540–1820