Kil 1982

1982 blev det två släktmöten. Lördagen den 25 september hölls ett släkt- och administrationsmöte i Kil, där räkenskaperna och revisorernas berättelse slutförde årsmöteshandlingarna från Finnåker. Texten på minnestavlan över Nicolaus Pemer I visades i kopparlaminat. Björn Rosendal gav ett intresseväckande föredrag om Augsburg och dess historia och gav även glimtar från sina sommarupplevelser från staden. Efter tesupé visade Allan Dalhede diabilder från Augsburg och från släktmötet i Finnåker.