Pemerska stiftelsen

THE PEMER FOUNDATION

Bildades den 20 september 1986 som en ideell och opolitisk stiftelse av Släktföreningen Pemer på Egon Larssons initiativ

Stiftelsen verkar för att främja
• genealogiska och personhistoriska studier med företräde för släkten Pemer
• humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
• vård och uppfostran av barn och ungdom
• internationellt ungdomsutbyte mellan Sverige och Augsburg
Stiftelsen har en egen styrelse, som består av en ordförande och två ledamöter.
Grundplåten till Pemerska Stiftelsen donerades av släktföreningens dåvarande ordförande, direktör Ingemar Pemer, Helsingborg.
Stiftelsen delar ut stipendier inom ramen för  
+ Allan Olofssons stipendium för ungdomsutbyte och studier   

+ Ingemar Pemers Minne för forskning i släktens historia

PEMERSKA STIFTELSEN – STÖD TILL FORSKNING –
ANSÖKAN EFTER UTLYSNING när medeltillgången så tillåter

GÅVOR till Stiftelsen kan insättas på Släktföreningens postgirokonto nr 33 35 09 – 8  
Märk talongen Gåva till Pemerska Stiftelsen