Pemerska stiftelsen

THE PEMER FOUNDATION

Bildades den 20 september 1986 som en ideell och opolitisk stiftelse av Släktföreningen Pemer på Egon Larssons initiativ. Dåvarande ordförande Ingemar Pemer donerade storstilat en grundplåt om 10.000 kronor vid starten och stiftelsekapitalet har till dags dato vuxit till ca 45.000 kronor.

Stiftelsen är nu dock under avveckling, då bankväsendets kostnader blev för dyra och bristen på ränta innebar att praktiskt taget ingen avkastning längre genererades. Det var från stiftelsens avkastning som stipendier kunde delas ut. Stiftelsens medel kommer att överföras till släktföreningen.

Stiftelsen verkade för att främja
• genealogiska och personhistoriska studier med företräde för släkten Pemer
• humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
• vård och uppfostran av barn och ungdom
• internationellt ungdomsutbyte mellan Sverige och Augsburg
Stiftelsen hade en egen styrelse, som bestod av en ordförande och två ledamöter.
Grundplåten till Pemerska Stiftelsen donerades av släktföreningens dåvarande ordförande, direktör Ingemar Pemer, Helsingborg.
Stiftelsen delar ut stipendier inom ramen för  
+ Allan Olofssons stipendium för ungdomsutbyte och studier   

+ Ingemar Pemers Minne för forskning i släktens historia