Stockholm 1983

1983 års släktträff inleddes i hällande regn på förmiddagen, lördagen den 17 september med upprop och utdelning av deltagarmappar vid Skansens entré. Efter introduktion utanför Bergsmansgården från Laxbro av Björn Rosendal blev gården visad av Lundaprofessor Yngve Öhman.

Under eftermiddagen fanns två pass vardera att se regalskeppet Vasa under ledning av Egon Larsson och Anders Berglund, respektive besöka den s k Masreliezvåningen i det Schwardziska huset, som två generationer köpmän med namnet Wilhelm Mauritz Schwardz ägde under 1700-talet, och som den yngre av dem lät konstprofessor Masreliez inreda omkring 1795.

Mannen bakom dessa rader, Anders Pemer II, hamnade av en tillfällighet med Glenn T. Seaborg, hans hustru och betydligt närmare släktingar till honom, både inom och utom Pemer-trädet och släktföreningen, hemma hos någon icke Pemer-relaterad släkting till honom på Bastugatan på Söder, av alla gator. Där bodde från 1950- och in på 1970-talet min farbror Carl Jörgen Pemer och drev Pemers Livs.

Till kvällen samlades vi alla i Grillska gården vid Stortorget och markerade vår närhet till släkten Grill som också är inflyttad i Sverige från Augsburg. En Grill-anfader i Augsburg ägde t o m hus bara några hus ifrån Nicolaus Pemer I:s hus på Maximilianstraße. Middag acnjöts i Riddarsalen. Vid årsmötet avtackades föreningens första ordförande Ingrid Pemer-Hedlund, som nyligen hade fyllt 80 år och avtackades, och hennes brorson Ingemar Pemer upphöjdes från vice ordförande till ordförande.

Efter middagen sjöng och spelade Emma Rosendal och Sven Ahlin, och Sune Wahlström kåserade över en rundvandring i Stockholm till fina diabilder.